Терапевт | Медицинский сайт

3 Додаткові методи обстеження в діагностиці ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень

Рубрика: Терапевт

У сучасних умовах більш ефективна діагностика ряду захворювань бронхо-легеневої системи базується на результатах комплексного обстеження хворих із застосуванням різноманітних інструментальних методів дослідження. Часто верифікація діагнозу можлива лише з використанням методів дослідження на клітинному або тканинному рівнях. ...

2 Значення загальних методів обстеження в діагностиці ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень

Рубрика: Терапевт

Клінічний метод обстеження. Клінічний метод діагностики ХБ у хворих на туберкульоз легень повинен базуватися на активному виявленні субґєктивних та фізикальних його ознак. При цьому доцільно ретельно проводити детальне опитування пацієнта, яке направлене на активне виявлення субґєктивних симптомів бронхіту, основним з яких є кашель, сухий або з відходженням харкотиння, а також ...

Діагностика ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень

Рубрика: Терапевт

Хвороби органів дихання залишаються найбільш розповсюдженими в Україні. Провідне місце у структурі хвороб органів дихання займають запальні захворювання, що узгоджується з загальносвітовими даними, щодо їх значного поширення . Існує також тенденція до підвищення рівню смертності від запальних захворювань бронхо-легеневої системи, насамперед від хронічного бронхіту (ХБ) з емфіземою легень . ...